De huidige parades en demonstraties op 1 mei vinden hun oorsprong in Noord-Amerika. Met de Industriële Revolutie kwamen er nieuwe machines die continu draaiden, met als gevolg dat fabriekseigenaren hun werknemers uitbuitten en verwachtten dat ze zestien uur per dag werkten. In een poging het leven van de arbeiders te verbeteren, eiste een federatie van vakbonden in de Verenigde Staten en Canada met ingang van 1 mei 1886 een achturige werkdag. Dit werd door de meeste werkgevers geweigerd en dus gingen duizenden arbeiders op 1 mei in staking. Op 3 mei 1886 werd de staking in de McCormick-fabrieken in Chicago gewelddadig, met vele slachtoffers als gevolg, beëindigd.

De Amerikaanse vakbondsfederatie (AFL-CIO) besloot in 1888 om voortaan op 1 mei jaarlijks te demonstreren voor de invoering van een achturige werkdag.

In 1889 werd tijdens een internationaal congres van socialistische partijen (Tweede Internationale) in Parijs besloten het jaar erop op 1 mei te demonstreren voor de achturige werkdag, betere arbeidsvoorwaarden en het behoud van vrede. Aan de oproep wordt massaal gehoor gegeven, blijkt in 1890 tijdens de eerste georganiseerde Dag van de Arbeid. In de jaren hierna verwordt de Dag van de Arbeid tot een jaarlijks terugkerende traditie.

In Amerika zelf vond de 1 mei-demonstratie evenwel slechts eenmaal plaats, in 1890, waarna president Cleveland de viering verplaatste naar de eerste maandag in de maand september, om te vermijden dat 1 mei een herdenking van de rellen zou worden.

Nationale feestdag

In veel Europese landen is 1 mei een officiële, doorbetaalde feestdag. In Nederland is dat niet het geval. Dat komt deels omdat wij voornamelijk op kerkelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen vrij zijn. Een andere reden is dat de confrontaties tussen vakbonden en de overheid in ons land minder heftig waren dan in bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje of Rusland. In die landen ging de strijd voor een menswaardig bestaan er een stuk bloederiger aan toe. In de Verenigde Staten en Canada valt de Dag van de Arbeid op de eerste maandag in september.

Bij vieringen op 1 mei wordt vaak het strijdlied De Internationale ten gehore gebracht.

 

DE INTERNATIONALE

 Ontwaakt, verworpenen der aarde!
 Ontwaakt, verdoemde in hongers sfeer!
 Reedlijk willen stroomt over de aarde
 En die stroom rijst al meer en meer.
 Sterft, gij oude vormen en gedachten!
 Slaafgeboornen,ontwaakt,ontwaakt!
 De wereld steunt op nieuwe krachten,
 Begeerte heeft ons aangeraakt!

 Makkers, ten laatste male,
 Tot den strijd ons geschaard,
 en D’Internationale
 Zal morgen heersen op aard.

 De staat verdrukt, de wet is logen,
 De rijkaard leeft zelfzuchtig voort;
 Tot ‘t merg en been wordt d’ arme uitgezogen
 En zijn recht is een ijdel woord
 Wij zijn het moe naar andrer wil te leven;
 Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt:
 Geen recht, waar plicht is opgeheven,
 Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.

Refrein

De heerschers door duivelse listen
 Bedwelmen ons met bloedigen damp.
 Broeders, strijdt niet meer voor andrer twisten,
 Breekt de rijen! Hier is uw kamp!
 Gij die ons tot helden wilt maken,
 O, barbaren, denkt wat ge doet;
 Wij hebben waap'nen hen te raken,
 Die dorstig schijnen naar ons bloed.

Refrein

 

 

Door Lodewijk Asscher (op 1mei 2018)

Een ontspannen samenleving waarin je zeker bent van vast werk met een fatsoenlijk salaris. Zodat je een huis kan huren of kopen en een gezin kan stichten. Waarin je zeker bent van voldoende vrije tijd om te genieten van de dingen die echt van belang zijn in het leven.

In essentie is dat de basis van een fijn leven. En dat is waar de sociaaldemocratie altijd voor strijdt.

Want teveel mensen kunnen niet rekenen op een vaste baan, of staan nog steeds aan de kant. Ze hoppen van tijdelijke baan naar baan, van schijnzelfstandigheid naar nul-urencontract. Tegelijk zien we dat terwijl de lonen van gewone mensen achterblijven de winsten in het bedrijfsleven de pan uit rijzen. Het kabinet geeft intussen liever cadeaus aan multinationals dan een beter salaris aan leraren, verpleegkundigen of politieagenten. Dat moet anders. 

 

Bronnen:
FNV - De geschiedenis van de Dag van de Arbeid
PvdA - Dag van de Arbeid
WikiPedia - Dag van de Arbeid

 

MEER NIEUWS

College neemt maatregel om huishoudelijke ondersteuning te waarborgen

Het college van de gemeente Het Hogeland heeft de beleidsregel ‘Wachtlijst en Spoedsituaties Huishoudelijke Ondersteuning’ vastgesteld. Hierdoor krijgen inwoners in...

Repair Café Het Hogeland zaterdag 28 januari

Het Repair Café is van 10.00 tot 12.30 uur op 28 januari open, aan De Borgweg 36 te Winsum.  We...

Helpt u ons aan spullen? Jaarlijkse rommelmarkt Wilhelmina Bedum

Wij zijn op zoek naar verkoopbare spullen die u niet meer gebruikt en waar u vanaf zou willen. Bent u...

Belangrijke winst DWA/Argo

Afgelopen zaterdag hervatten de korfballers van DWA/Argo de competitie weer na de stop rondom de feestdagen. SIOS/Jumbo Wolvega kwam op...

Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer...

Het kan zomaar gebeuren: een ernstige ziekte, een ongeluk, een beroerte of dementie. Of u moet een operatie ondergaan en...

Thuiskamer Bedum organiseert bijeenkomst met thema Veerkracht

Thuiskamer Bedum organiseert bijeenkomst met thema Veerkracht. Spreekster: Annette Sins Waar: De Meenschaar BedumWanneer: maandag 30 januari 2023Tijd: 10:30 uur...

HVgB organiseert lezing “LAND van WIERDEN” door Ben Westerink 

Op donderdag 26 januari a.s. zal op initiatief van de Historische Vereniging gemeente Bedum een lezing worden gegeven door dhr....

VVV Het Hogeland Bedum - SNERTWANDELING zaterdag 28 januari

een prachtige wandeling door het Groninger Hoogeland ! De vrijwilligers van de VVV Het Hogeland Bedum hebben het voornemen...

Lieve briefjes in de Bibliotheken van het Hogeland!

Wil jij iemand blij maken met een lieve kaart? Kom dan in de Week van de Lieve Briefjes, van 14...

Voorstelling “OVERGEBLEVEN” - Verhalen, muziek en projecties over ons Groninger...

Het Cultureel Podium Onderdendam nodigt alle kleinkunstliefhebbers uit om op zondagmiddag 22 januari a.s. naar het Dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam te komen...

WereldwinkelNieuws januari 2023

Allereerst willen wij iedereen graag alle goeds toewensen voor 2023! We hopen dat het een kleurrijk jaar vol licht, warmte...

Simpel Zat geeft (F)luisterconcert in Dorpshuis Pieterburen - zondag 22...

Zondagmiddag 22 januari geeft de bekende Groningse band Simpel Zat een (F)luisterconcert in Dorpshuis Pieterburen. Het concert begint om 15.00...

28 ste editie WK SNERTKOKEN en WK STAMPPOTKOKEN in Groningen

Bedum -  In opdracht van Stichting Oud Hollandse Gerechten organiseert Snert- en Stamppotevenementen de 28ste editie van het BAUHAUS WK...

Multipromo wint zaalvoetbalgala Bedum

Na een zinderende finale wint Multipromo via shoot outs het 18e RAM Online marketing Zaalvoetbalgala in Bedum. De wintereditie van...

Oud Papieractie Bedum op vrijdag 6 januari

Vrijdag 6 januari a.s. wordt in het dorp Bedum binnen de bebouwde kom de maandelijkse huis-aan-huis oud papieractie van SV...

Video vuurwerk Nieuwjaar 2023 Bedum vanuit de lucht

Video vuurwerk Nieuwjaar 2023 Bedum vanuit de lucht.    

Bedum Nieuwjaar 2023 - Video Henk Huitsing

Het was gelukkig droog met het afsteken van het vuurwerk. Het was met 15 graden een warme oud en nieuw....

24 uurs zorg in Bedum en omstreken: hoe werkt dat?

Als je naaste zorg nodig heeft wil je hem of haar natuurlijk het liefst zelf zo lang mogelijk thuis blijven...
­