Bouw jij mee aan Bedum ?

Een bezoek aan de St. Walfriduskerk in Bedum

Bedum is een voormalige gemeente en een dorp in het noordoosten van Nederland. Het is een van de satellietdorpen van Groningen. Op 1 januari werd het samengevoegd met De Marne, Eemsmond en Winsum tot de nieuwe gemeente Het Hogeland. In de winter kan het in Bedum behoorlijk koud zijn. Daarom rusten veel mensen hun huis uit met een cv ketel Amsterdam. Verder staat er een scheve kerktoren die bekend staat als "de scheve toren van Bedum". Daar kunt u ook een bezoek brengen aan de St. Walfriduskerk, een kerk die werd opgericht in 1050 in Bedum, Nederland. Het was gewijd aan Sint-Walfried.

Een beetje achtergrond van de kerk

Twee kerken werden gebouwd toen Bedum een ​​bedevaartsoord werd vanwege de graven van de martelaren Walfridus en Radfridus. De St. Walfriduskerk onderging in de 16e eeuw verbeteringen vanwege zijn regionale bekendheid als bedevaartskerk. Van de Radfridus kapel is bovengronds nog niets te zien en ook de Sint Walfriduskerk heeft het na de 16e eeuw niet goed doorstaan ​​als gevolg van een teruglopende bedevaart.

De structuur van de kerk

De bouw van een driebeukige kruisbasiliek in Romaanse stijl begon rond 1050 en werd voltooid in de 12e eeuw. Het pand heeft nu cv ketel onderhoud Utrecht nodig, maar dat was toen nog niet zo'n modern verwarmingssysteem. Het enige dat overblijft van deze kerk is de toren. Deze toren was vroeger een deel van een verkleind westwerk, zoals blijkt uit de sporen van bogen, die de toren aan beide zijden flankeerden. Deze werden snel vernietigd. 

Meer dan enige andere wolkenkrabber in de natie leunt de toren naar voren. Vanwege reparatiewerkzaamheden op de latere locatie beweren sommigen dat de toren meer leunt dan de scheve toren van Pisa. Slechts een paar pilaren en een klein deel van de muur van het oorspronkelijke schip zijn overgebleven. De kapel werd omstreeks 1484 uitgebreid tot een tweebeukige hallenkerk. In plaats van de zuidelijke zijbeuk werd een nieuwe, gotische zijbeuk met dezelfde hoogte en breedte als het schip geïnstalleerd. De zijbeuk is volledig opgegaan in de gelijknamige renovatie van de zuidelijke transeptarm. Ofwel een lagere zijbeuk of een reeks kapellen werden gebouwd aan de noordzijde. Nog zichtbaar is een transeptarm die onvoltooid is. Een nieuw gotisch koor met kooromgang werd in de eerste decennia van de 16e eeuw gebouwd, geschikt voor gebruik door een kapittel, en het werd rond 1600 door de protestanten vernietigd. De muren van de noordelijke transeptarm werden verlaagd en tegelijkertijd gedeeltelijk gereconstrueerd. De hele noordelijke muur werd daarna herbouwd.

Een poging om de kerk te versterken

Het doorzakken van de toren is al een tijdje een probleem. Steunberen werden gebouwd in de 17e eeuw, maar ze moesten rond 1800 worden vervangen en werden in de jaren 1850 opnieuw vernietigd. Een betere duurzame oplossing werd ontdekt door een ondergronds contragewicht te plaatsen tijdens een renovatie in 1953-1958. Het ruitvormige dak van de toren, dat een plat dak verving dat het bedekt had sinds een brand in 1911 de torenspits beschadigde, werd gecreëerd als resultaat van dezelfde renovatie.

 

Partner bijdrage

Facebook TwitterLinkedin
Sint 2023Sint 2023
Black Friday 2023Black Friday 2023
GamesGames
­