Bouw jij mee aan Bedum?

Familievermogens in vertrouwde handen bij Bovi Ox

De huizenmarkt in Nederland is enorm oververhit. De laatste 5 jaar zijn de huizenprijzen gestegen met een gemiddelde van 8% per jaar. Toch zeggen onder anderen de ABN AMRO, Rabobank en ING dat de huizenprijzen in de loop van 2023 zullen dalen. Dit komt voornamelijk door de stijging van de hypotheekrente.

Toch zijn er gelukkig nog koppels en families die de huizenmarkt niet als oververhit meemaken. Met name modaal vermogende burgers kunnen het overzicht van de mogelijkheden en de hoge prijzen nog bewaren tijdens de (ver)koop van een huis. Zij zoeken en vinden vaak via websites zoals Funda, of hebben goed contact met een makelaar.

De complexiteit van de financiële wereld van dit moment maakt het uitdagend om een juist overzicht of juiste investeringen te treffen. In de financiële wereld volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Bovi & Ox staat cliënten terzijde om grip te krijgen op hun financiële situatie en de koers voor de toekomst te bepalen. Bovi & Ox is een onafhankelijk accountantskantoor met uitgebreide expertise in zakelijke en private aangelegenheden op het gebied van accountancy, administratie en belasting.

Family office van Bovi & Ox

Steeds meer (welvarende) families maken gebruik van family office, een dienst van Bovi & Ox. Family office ondersteunt één of meerdere families met substantieel bestaand vermogen en/of vermogen uit ondernemerschap bij financiële diensten en doelstellingen rondom hun vermogen.

Hierin zijn 3 categorieën:

  1. Single family office, een family office die actief is voor é​én rechtspersoon of familie.
  2. Multi-family office, een family office die actief is voor meerdere rechtspersonen of families.
  3. Virtual family office, een family office die een groep vormt van professionele adviseurs en experts die onder leiding van een coördinator als é​én team samenwerkt voor een vermogende familie.

Family offices in Nederland beheren investeringen in diverse activa waaronder: vastgoed, aandelen, obligaties en alternatieve investeringen met als doel het vermogen te behouden en ontwikkelen. Ook biedt family offices onder andere juridische adviezen met betrekking tot nalatenschappen, trust structuren en andere juridische zaken om de vermogenspositie van de familie te beschermen.

Missie en Visie Bovi & Ox

Bovi & Ox heeft mensen in dienst die hierin gespecialiseerd zijn en rekening zullen houden met uw persoonlijke wensen. Het overzicht van family office Nederland is bijvoorbeeld om op de juiste manier met uw geld en familievermogen om te gaan en uw familievermogen met positieve groei voort te zetten. De rol van Bovi & Ox hierin gaat ook over uw financiële planning, inclusief pensioenplanning om ervoor te zorgen dat u het vermogen over generaties heen blijft behouden.

De missie van Bovi & Ox is te benoemen onder kernwaarden die voor hen van belang zijn: onafhankelijkheid, professionaliteit, continuïteit, integriteit, servicegerichtheid en persoonlijke benadering. Verdere informatie hierover is te vinden op de website: https://bovi-ox.nl/onze-missie

Vertrouwelijkheid op één

De financiën van onze cliënten zijn bij ons in veilige handen. Vertrouwelijkheid van en veilige omgang met persoonsgegevens staan bij ons voorop. Daarom stellen wij de hoogste eisen inzake personeel, IT, geheimhouding en betrouwbaarheid.

Wil je meer lezen over onze visie en missie? Bezoek gerust onze website: https://bovi-ox.nl

 

Partner bijdrage

Facebook TwitterLinkedin
­