Hoe staat het ervoor met duurzame energie in Groningen?

Hoe staat de provincie Groningen er voor op het vlak van opwekking van schone energie? Dit is een belangrijke vraag, want het kabinet wenst de klimaatakkoorden van Parijs na te komen en dan moet de CO²-uitstoot tegen 2030 gehalveerd zijn. Groningen heeft inmiddels het concept-RES gereed.

Wat houdt het concept-RES in?

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te bereiken, heeft het kabinet het land ingedeeld in 30 energieregio's . De uitvoering van de energietransitie komt immers te liggen bij de gemeenten en provincies. Het zijn juist de gemeenten en provincies die inzicht hebben in duurzame projecten en het beste kunnen bepalen waar nieuwe, schone energieprojecten opgestart kunnen worden. De opdracht voor de energieregio's is om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Tot oktober 2020 krijgen alle regio's de tijd om een concept-RES op te stellen. Daarna kunnen gemeenten van de regio zaken toevoegen of wijzigingen aanbrengen, alvorens het concept-RES naar de overheid wordt gestuurd. Wanneer de overheid het concept-RES heeft goedgekeurd, wordt RES 1.0, de definitieve versie opgesteld. Deze versie geldt als basis voor het invoeren van wetgeving in de gemeenten en provincies en van waaruit alle plannen worden uitgevoerd.

Het aanbod van Groningen in het concept-RES

Het kabinet heeft de ambitie om een totaalaanbod aan hernieuwbare energie van 35 terawattuur te behalen. Het totale aanbod van alle energieregio's moet dus minimaal dit aantal halen. Volgens het concept-RES van de energieregio Groningen, biedt de provincie totaal 5,7 terawattuur. Er wordt wel een veiligheidsmarge ingebouwd, dus de totale ambitie is het opwekken van 6,3 terawattuur aan hernieuwbare energie. Het concept-RES geeft een onderverdeling in zonne- en windenergie ‘basis’ en ‘bouwstenen’. Basis houdt in dat het gaat om projecten waar een vergunning voor is afgegeven, die al een reservering voor aansluiting op het elektriciteitsnetwerk hebben of die inmiddels subsidie toegewezen hebben gekregen. Dit zijn dus concrete projecten waar al aan gebouwd wordt of waar binnenkort mee gestart wordt. Bouwstenen zijn projecten die in enige mate concreet zijn, maar die nog niet voldoen aan de voorwaarden. Deze projecten zitten nog in de fase van vergunningverlening of er is nog geen subsidieaanvraag gedaan. Voor basis windenergie rekent Groningen op 3 terawattuur en voor basis zonne-energie op 1 terawattuur. Voor bouwstenen windenergie wordt rekening gehouden met 0,3 terawattuur en bouwstenen zonne-energie 2 terawattuur.

Punten van aandacht in het concept-RES

De doelstellingen kunnen dan wel zijn aangegeven, er zijn nog wel enkele punten van aandacht. Zo zal zonnewarmte nooit 100% betrouwbaar zijn vanwege de hoeveelheid zonlicht. Het is daarom het beste om zonnepanelen te combineren met andere vormen van energieopwekking. Daarnaast moeten er voldoende mogelijkheden komen om de energie van zonnepanelen op te slaan voor 's avonds of in de winter. Ook moet er rekening gehouden worden met individuele woningen en gebouwen. Energie heeft pas een optimaal rendement als woningen goed geïsoleerd zijn. Naast het uitspreken van ambities zal er de komende maanden nog uitgebreid gediscussieerd worden over de kosten en baten van de energietransitie in Groningen.

 

Partner bijdrage 24webvertising

 

MEER NIEUWS

Haarlems kamerkoor Les Moucherons zingt Mien Hogelaand

Op zaterdag 3 juni 2023 geeft het kamerkoor Les Moucherons’ uit Haarlem een serie korte concerten in een vijftal dorpskerken...

Dit zijn de 4 beste gadgets in Bedum

Bedum bestaat al meer dan een decennium, maar dit betekent zeker niet dat de lokale bevolking ouderwets is. Genoeg mensen...

Nieuw dak voor Het Hogeland College Warffum

Het college van B&W van de gemeente Het Hogeland heeft besloten het dak van de vestiging van Het Hogeland College...

Veel pech voor DWA/Argo in Hantum

De korfballers van DWA/Argo speelden afgelopen zaterdag in Hantum hun return tegen DTL. De wedstrijd werd gekenmerkt door weinig doelpunten....

Het Hogeland wil scherpe keuzes maken voor resterende NPG miljoenen

De middelen die de gemeente Het Hogeland de afgelopen jaren heeft ontvangen van het Nationaal Programma Groningen stimuleren veel grote...

Atexdepot - Veilige Atex telefoons voor potentieel gevaarlijke omgevingen

Als je werkt in een omgeving met explosiegevaar, is het belangrijk om te werken met apparatuur die voldoet aan de...

Ellerhuizerbrug Nieuws - Nieuwsbrief 4

Geachte lezer, Via deze nieuwsbrief willen we u meer informatie geven over de voortgang van de Ellerhuizerbrug en de fietsbrug....

Mannenzangavond in Bedum - vrijdagavond 12 mei

Al vele jaren worden in diverse plaatsen in het land met succes mannenzangavonden gehouden. Op vrijdagavond 12 mei is er...

VVD geeft inkijkje in Hogelandster gemeentepolitiek

Op donderdagavond 8 juni organiseert de VVD een avond over gemeentepolitiek. Fractievoorzitter Gerard ten Brink en wethouder Stefan van Keijzerswaard...

Vakantie Bijbel Week in Bedum van 1 t/m 3 mei...

De jaarlijkse ‘Vakantie Bijbel Week’ in de scheve toren van Bedum werd al voor de 14e keer gehouden. Het thema...

Inschrijving ODN Oil Bedum Beach 2023 geopend!

Het Versplein in het centrum van Bedum is op 16 en 17 juni weer voor even een drukbezocht strand, dankzij...

Duizend euro beschikbaar voor goed doel

Stichting Bedrijvenvoetbal Bedum daagt omgeving opnieuw uit  Het bestuur van de stichting Bedrijvenvoetbal stelt ook in 2023 duizend euro beschikbaar...

Wanneer je een pentest moet laten uitvoeren

Tijdens een pentest probeert een team van cyberbeveiligingsprofessionals in te breken in een netwerk en de systemen daarvan. Het is...

Foto's 4 mei dodenherdenking in Bedum

Foto's 4 mei dodenherdenking in Bedum.  Ieder jaar staan we tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei stil bij de...

De Meenschaar in Bedum   -  op weg naar Dorpshuis?

De Jaarvergadering van dorpsbelangenvereniging APB Bedum 17 april 2023 werd gehouden in De Meenschaar in Bedum. Daarvoor werd de ruimte...

Lente wandeling georganiseerd door VVV Het Hogeland-Bedum

Op zaterdag 27 mei 2023 organiseert VVV Het Hogeland-Bedum een Lente wandeling. Een prachtige wandeling door het Gronger Hogeland!

Overzicht 4 mei-herdenkingen in de gemeente Het Hogeland

In 2023 worden in de gemeente Het Hogeland de volgende Dodenherdenkingen gehouden. Daarbij zijn leden van het college en leden...

Video vrijmarkt Koningsdag 2023 in Bedum

Het was gezellig druk tijdens de Vrijmarkt in Bedum op Koningsdag. In heel Nederland kon je met een kraampje of...
­