Welke verzuimverzekering past bij mijn organisatie

Verzuim vormt een hoge kostenpost voor ondernemers. Zo moet u niet alleen twee jaar lang de loonkosten van uw werknemers doorbetalen bij verzuim, u komt ook voor andere kosten te staan. Denk hierbij aan productie- of omzetverlies en het betalen van vervangend personeel. Om deze hoge kosten te voorkomen is het raadzaam om een verzuimverzekering af te sluiten. Bent u benieuwd wat dit precies is en welke soorten verzuimverzekeringen er bestaan? In dit artikel vindt u alle belangrijke informatie.

Wat is een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering is een (niet verplichte) verzekering voor ondernemers. De verzekering dekt (een groot deel van) de kosten tijdens de loondoorbetaling van twee jaar. Daarnaast kan de verzekering ondersteuning bieden bij re-integratie en interventies. Hoewel u met een verzuimverzekering altijd nog voor een aantal vaste kosten blijft staan, vermindert u het risico dat u loopt aanzienlijk. Zonder verzuimverzekering kost een zieke werknemer al gauw een paar honderd euro per dag. U zult bij verzuim niet alleen het loon moeten doorbetalen, maar komt ook voor alle extra kosten te staan. Zonder verzuimverzekering zult u dus snel actie moeten ondernemen.

Welke soorten bestaan er?

Er bestaan twee soorten verzuimverzekeringen: een conventionele ziekteverzuimverzekering en een verzuimverzekering met een stoploss dekking. Een conventionele ziekteverzuimverzekering gaat uit van een eigen risico in dagen. Als ondernemer bepaalt u zelf hoeveel dagen dit zijn en hoeveel procent van het loon van de werknemers gedekt moet worden. Met name voor kleine bedrijven (met maximaal 25 werknemers) is dit type verzekering interessant. Een verzuimverzekering met stoploss dekking richt zich met name op grotere bedrijven. Bij dit type verzekering wordt er van uitgegaan dat de werknemer reguliere verzuimkosten zelf kan betalen. Enkel bij langdurig of veel gevallen van verzuim zal de verzekering (een deel van) de kosten dekken.

Vraag advies van een expert

Wilt u weten welke verzuimverzekering het beste bij uw organisatie past? Vraag dan hulp aan een expert. Bij hrnavigator.nl kunt u vrijblijvend advies vragen. Aan de hand van de grootte van uw bedrijf, de sector waarin u actief bent en het huidige ziekteverzuim zal het team een onafhankelijk advies uitbrengen. Zo kunt u verzekeraars vergelijken en ontdekken of een conventionele ziekteverzuimverzekering of een ziekteverzuimverzekering met stoploss dekking beter bij uw bedrijf passen. Tot slot bieden sommige verzekeraars de optie om direct een contract af te sluiten bij de arbodienst of een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uzelf. Of dit interessant is, is afhankelijk van diverse factoren. Een expert kijkt graag mee naar uw persoonlijke situatie en helpt u om een keuze te maken.

 

Partner bijdrage

Facebook TwitterLinkedin
­